Strona Główna


"SECOTHERM" oferuje suszarnie tarcicy jedno- lub wielokomorowe, wraz z pomieszczeniem serwisowym. Oferowane są 2 typy komór: SECOMAT-1 i SECOMAT-2 (p. poniższe szkice), jak równiż SECOMPACT i SECONTAINER o pojemności 5 - 250m3.

SECOMAT-1

SECOMAT-2

Dla każdego Klienta opracowywana jest każdorazowo indywidualna oferta.

Oferty opracowywane są odpowiednio do wymagań każdego klienta indywidualnie.


Szczegółowe informacje znajdują się w dziale TECHNIKA.


Strona Główna | Oferta Produkcyjna | Dane Techniczne | Kontakt
Inne Informacje | biuro@ventech.pl